SAFE24 DA
Rådhusgata 4
6100 Volda
NO977075173MVA
700 79 000

Om Safe24

Safe 24 tilstreber en høy standard innenfor etikk, verdier og samfunnsengasjement. Som regional aktør ønsker vi å spille på lag med lokalsamfunnets aktører for en positiv vekst og utvikling. Som sikkerhetsselskap ønsker vi å bidra til at innbyggerne i lokalsamfunnet skal føle seg trygge. Alle som jobber hos oss må respektere bedriftens prinsipper og verdier, der både bedriftens regler og nasjonale lovverk blir fulgt.

Vi skal alltid opptre profesjonelt for å imøtekomme de høye kravene som stilles til et sikkerhetsselskap, der vi spiller på lag med både kunder og forretningspartnere. Vi ønsker også å være imøtekommende i situasjoner der det er behov for vår kompetanse.

Safe24 vektlegger etiske fremgangsmåter i sine forretningsforhold, og stiller også høye krav til våre partnere. Vi ønsker å tilby produkter og tjenester av høy kvalitet gjennom prinsippene om en rettferdig handel. Vi mener dette vil bidra til en positiv utvikling både innenfor forretningsvirksomhet og samfunnsutvikling.

Bedriften ønsker også å være en støttespiller for lokalsamfunnet, der vi ønsker å bidra til frivillige organisasjoner gjennom sponsing og støtteprosjekter.

Safe24 gjør også sitt ytterste for å imøtekomme krav om miljø fra nasjonale lover og forskrifter. Gjennom vår strategi forsøker vi å finne løsninger for å fremme en bærekraftig utvikling.